top of page

Pazar Araştırması Grubu

Herkese Açık·15 üye
Michael Lukin
Michael Lukin

Download Crack Mapinfo 12


Create a temporary directory on your hard drive, such as C:\temp\MIPro1253patch.Click on the the MapInfoPro12.5.3MaintenanceRelease-MSP file to download the zipped installer.Extract MapInfoPro12.5.3MaintenanceRelease.exe to the temporary directory created in step 1.(such as C:\temp\MIPro1253patch).
Download Crack Mapinfo 12MapInfoProfessional là sản phẩm phần mềm hệ thống thông tin địa lý(GIS) được sản xuất bởi Pitney Bowes Software (trước đây là MapInfo Corporation) và được sử dụng để lập bản đồ và phân tích vị trí. MapInfo cho phép người dùng trực quan hóa, phân tích, chỉnh sửa,diễn giải, hiểu và xuất dữ liệu để tiết lộ các mối quan hệ, mẫu và xu hướng.MapInfo cho phép người dùng khám phá dữ liệu không gian trong tập dữ liệu,tượng trưng cho các đối tượng địa lý và tạo bản đồ.Tải bộ cài MapInfo Professional 12: Hướng dẫn cài đặt MapInfo:I) Chạy file setup.exe với quyền admin trong thư mục Mapinfo 12\1_Install_Mapinfo12. Chuột phải vào file setup.exe chọn Run as administrator Đợi quá trình cài đặt hoàn thành (10-15 phút)II) Chạy file MapInfoProfessional12.0.2MaintenanceRelease.exe với quyền admin trong thư mục Mapinfo 12\2_MI_12.0.2_MaintenanceReleas. Chuột phải vào file MapInfoProfessional12.0.2MaintenanceRelease.exe chọn Run as administrator. III) Hướng dẫn crack MapInfo:1) Ngắt kết nối mạng.2) Copy file micore.dll trong thư mục crack vào ổ C theo đường dẫnC:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional (Win64 bit)C:\Program Files)\MapInfo\Professional (Win32 bit) Cách xem phiên bản Win bạn đang dùng 64bit hay 32bit3) Chạy MapInfo với quyền admin chuột phải chọn Run as administrator. III) Hướng dẫn sử dụng MapInfo: >> Xem chi tiết


According to the results of the Google Safe Browsing check, the developer's site is safe. Despite this, we recommend checking the downloaded files with any free antivirus software. ".mbx", ".tab" and ".wor" are the extensions this PC software can process.


You can launch this PC program on Windows XP/Vista/7/8/10/11 32-bit. The software lies within Home & Hobby Tools, more precisely Travel. The following versions: 17.0, 16.0 and 12.5 are the most frequently downloaded ones by the program users. This software is an intellectual property of Pitney Bowes Software Inc.


Hakkında

Gruba hoş geldiniz! Diğer üyelerle bağlantı kurabilir, günce...

Üye

Grup Sayfası: Groups_SingleGroup
bottom of page